петак, 14. август 2009.

Chromium (instalacija i fleš)

Verovatno ste već čuli za Google Chromium, čitač web-a koji bi trebao da bude brži, stabilniji i bezbedniji a uz to još i open-source. Da bi ga instalirali na Ubuntu potrebno je dodati adrese repozitorijuma za chromium, iz terminala komandom:
$ sudo gedit /etc/apt/sources.list

naravno ako koristite KDE umesto gedit koristićete kate, lefapad ili bilo koji text editor. I potom dodati sledeće adrese:
deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu jaunty main

za Ubuntu 9.04 dok se za Ubuntu 8.10 unosi:
deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu intrepid main
deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu intrepid main

sačuvati izmenjenu tekstualnu datoteku i uneti u terminal komandu:
$ sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xfbef0d696de1c72ba5a835fe5a9bf3bb4e5e17b5

čime se dodaje ključ za gore unete repozitorijume. Nakon toga dovoljno je uneti još komandu:
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install chromium-browser

Da bi dodali i fleš podršku za chromium, potrebno je instalirati paket flashplugin-nonfree ukoliko ga već nemate, komandom:
$ sudo apt-get install flashplugin-nonfree

pa kopitrati datoteku libflashplayer.so u direktorijum /usr/lib/chromium-browser/plugins, komandom:
$ sudo cp /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so /usr/lib/chromium-browser/plugins

i pokrenuti chromium komandom:
$ chromium-browser --enable-plugins

недеља, 09. август 2009.

Sweet Home 3D

Sweet Home 3D je slobodna aplikacija za dizajn enterijera, koja omogućava planiranje enterijera u 2D planu, sa 3D pregledom. Trenutno se nalazi u verziji 2.0, i može se preuzeti sa adrese: http://prdownloads.sourceforge.net/sweethome3d/SweetHome3D-2.0-linux-x86.tgz.Za funkcionisanje ove aplikacije potrebno je imati instaliranu Javu verzije 5 ili 6. Projekat se inače može pohvaliti sa dosta obimnom dokumentacijom i velikim brojem 3D modela.

субота, 08. август 2009.

Bekap butsektora

Instalacija novog, reinstalacija postojećeg bootloader-a i sl. petljanje sa istim mogu dovesti do trajnog gubitka bootsector-a. Zato je pametno napraviti rezervnu kopiju bootsector-a pre bilo kakvih radova na njemu, a to se najlakše izvodi komandom iz terminala:
$ dd if=/dev/hda of=bootsector.img bs=512 count=1

Naravno treba proveriti kako vaš GNU/Linux imenuje prvi HDD kao hda ili kao sda. Za povratak bootsector-a dovoljno je ukucati komandu:
$ dd if=bootsector.img of=/dev/hda

петак, 07. август 2009.

Snimak ekrana iz terminala

Da li ste znali da se snimak ekrana može napraviti i bez raznih specijalizovanih programa?

Jednostavno se loguje u virtuelni terminal (CTRL + ALT + F1 na primer) i unese se komanda:
$ chvt 7; sleep 2; import -display :0.0 -window root sshot1.png; chvt 1;

chvt komanda menja virtuelni terminal, dok sleep komanda dozvoljava zadršku od dve sekunde. import komanda tada snima ekran i čuva ga kao datoteku sshot1.png, pre nego što finalna komanda chvt vrati na prvi virtuelni terminal. Uverite se da je cela komanda otkucana u jednoj liniji.

четвртак, 06. август 2009.

Tucan Manager

Tucan je menadžer za skidanje datoteka sa popularnih destinacija kao što su: Rapidshare, Megaupload, 4share, mediafire i sl. Pisan je u pitonu i trenutno je dostupna verzija 0.3.8. Da bi se instalirao na Ubuntu potrebno je skinuti izvršnu datoteku, sa adrese: http://forja.rediris.es/frs/download.php/1400/tucan-0.3.8.tar.gz pa potom raspakovati skinutu datoteku i ući u novootvoreni direktorijum komandom:
$ tar xvzf tucan-0.3.8.tar.gz && cd tucan-0.3.8

i ukucati komandu:
$sudo make install

koja instalira Tucan na računar, nakon toga se pokreće ikonicom sa putanje Applications → Internet → Tucan Manager ili jedostavo u terminal ukucajte komandu tucan. Deinstalacija se vrši ulaskom u direktorijum tucan-0.3.8 i kucanjem komande:
$ sudo make uninstall

среда, 05. август 2009.

WineXS

WineXS je jednostavan program za rad sa Wine-om, on omogućuje jednostavnu instalaciju i deinstalaciju programa, rad na konfigurisanju i sl.

Program se ne instalira već ga je dovoljno skinuti, iz terminala komandom:
$ wget http://tsx.nl/files/winexs-1.4.2.tgz

raspakovati i ući u novokreiran direktorijum:
$ tar xvzf winexs-1.4.2.tgz && cd winexs

i pokrenuti izvršnu datoteku:
$./winexs