уторак, 29. јануар 2013.

Ponavljanje argumenta u terminalu

Možda ste već bili u prilici da u terminal unesete više komandi sa istim argumentom. Na primer ako želimo da kreiramo direktorijum "Video" pa u njemu poddirektorijum "Serije" koristićemo komandu:
mkdir -p Video/Serije

nakon kreiranja treba da uđemo u podirektorijum koji smo kreirali, no umesto da ponovo kucamo argument, unećemo samo:
cd !$

znak !$ menja kompletan uneti argument.

Postoji i kombinacija tipki na tastaturi kojom se može uneti, predhodno unet argument komande, dakle umesto da kucamo znakove !$ pritisnućemo samo kombinaciju Esc + .

FCM No.69


69-ti broj FCM-a donosi:

* Ubuntu News.
* How-To : Programming in Python, LibreOffice, and Ubuntu Gnome 2 Style.
* Graphics : Blender, and Inkscape.
* Review: Sony Google TV. plus: Q&A, Command & Conquer, Linux Labs, Ask The New Guy, My Story, and so much more!

Broj 69. se može skinuti sa adrese:
http://dl.fullcirclemagazine.org/issue69_en.pdf

недеља, 20. јануар 2013.

Istorijski mod terminala


Rad u terminalu zahteva poprilično dobru memoriju (pri tom se misli na korisnika, a ne na sam računar). Kada se unose komande, podrazmeva se da te komande držite u glavi. Medjutim šta se dešava kada ne možete da se setite tačne komande a znate da ste je već jednom koristili.
Prvo i najočiglednije rešenje jeste pritikati taster ↑ (strelica na gore), no to može biti zamoran posao ako tu komandu niste koristili duže vremena.
Drugo rešenje je uneti komandu:
history

i dobiti listu svih komandi koje ste koristili, pa je zatim jednostavno iskopirati ili prepisati.
Ali postoji i treće rešenje, a to je pretraga istorije u interaktivnom modu. Dovoljno je pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + r, što će terminal prebaciti u "history" mod, a potom ukucati deo komande koju tražite. Terminal će izbacivati sve komande koje sadrže deo koji unostite, od najnovije ka najstarijoj. Kada dobijete komandu koju ste tražili, dovoljno je pritisnuti Enter da bi ste je izvršili. Za prekid rada u "history" modu potrebno je pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + c.

PCLinuxOS Magazine 2013.01


PCLinuxOS magazin u januarskom broju donosi:

* Windows Migration: Live Session & Installation
* Windows Migration: Keeping Your System Up To Date & Installing Software
* Game Zone: Zombie Driver HD
* Just The Fax, Ma’am … And It Works In Linux!
* Installing & Using Mailfilter
* Graphics Tutorials: GIMP, Part 7
* Nexus 7 To PCLinuxOS Connection Guide
* ms_meme’s Forum Foibles
* I još mnogo toga!

najnoviji broj se može skinuti sa adrese:
http://www.pclosmag.com/pdf/2013-01.pdf

A dostupne su i HTML, EPUB i MOBI verzije!