субота, 17. децембар 2016.

Kako proveriti loše sektore na HDD-u?

Ovaj metod koristi alat Smartmontools tako da je pouzdaniji i efikasniji za novije HDD-ove (ATA/SATA, SCSI/SAS i SSD), koji dolaze sa S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) opcijom. Prvo je potrebno instalirati alat:
sudo apt install smartmontools
pa otvoriti listu particija komandom fdisk:
sudo fdisk -l
nakon identifikacije lokacije particije koja se želi proveriti unosi se komanda:
sudo smartctl -H /dev/sdXX
naravno potrebno je izabrati odgovarajuću particiju, umesto /dev/sdXX to će biti /dev/sda1 ili sl. Za sve informacije o HDD-u unosi se komanda:
sudo smartctl -a /dev/sdXX
više o ovoj komandi može se dobiti komandom:
man smartctl
ili:
smartctl -h

Нема коментара:

Постави коментар